Från den 1 sept 2011, har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutat om förändringar gällande bl a ersättningsnivåerna i tandvårdsförsäkringen.
Ersättningsnivåerna påverkar gällande prislista, varför denna uppdaterats.
Gällande prislista finns under Prislista här på hemsidan. Ladda gärna ner till din egen dator.