Den 1 januari 2013 gäller en ny tandvårdstaxa. Som följd av detta justeras även vår prislista. Aktuell prislista finns under fliken “Patientinfo>Prislista“.