Från den 1 september 2013, inför Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket förändringar i tandvårdstaxan. Som en följd av detta korrigeras även vår lokala prislista.

Den korrigerade prislistan hittar Du nedan, samt under fliken “Patientinfo -> Prislista

Prislistan från 1/9 2013.