Akuta besvär

Om Du får akuta problem under vardagarna, kan Du nå oss på vårt vanliga telefonnummer: 0451- 818 00.

Vår målsättning är att bereda plats för avhjälpande av Dina problem fortast möjligt.