Vi som jobbar på kliniken

Jens Müller

Jens Müller, leg Tandläkare

Viktoria Semenova

Viktoria Semenova, leg Tandläkare

Anita Karlsson

Anita Karlsson, Tandsköterska

Pernilla Olofsson

Pernilla Olofsson, Tandsköterska

Paola Thornberg Sjödahl

Paola Thornberg Sjödahl, leg Tandhygienist

Linda Olandersson

Linda Olandersson, leg Tandhygienist